Zalety

 • Eliminują konieczność stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych
 • Skutecznie powstrzymują powstawanie rys i pęknięć skurczowych
 • Eliminują powstawanie spękań powierzchniowych
 • Zwiększają trwałość elementów betonowych i podwyższają ich odporność na ścieranie
 • Ograniczają korozję betonu oraz stali zbrojeniowej
 • Znacząco podwyższają ognioodporność i mrozoodporność betonu
 • Ograniczają powstawanie odprysków betonu w czasie pożaru
 • Zmniejszają nasiąkliwość i wodoprzepuszczalność betonu
 • Są obojętne chemicznie, odporne na kwasy, sole i alkalia
 • Są lekkie, łatwe i bezpieczne w dozowaniu, eliminują niebezpieczeństwo skaleczenia, a ich stosowanie ogranicza zużywalność maszyn i urządzeń (betoniarki, pompy), skraca czas i zmniejsza koszta budowy
 • Ograniczają koszty transportu i magazynowania w porównaniu z włóknami stalowymi

Zastosowanie

Włókna Beton-Fib 30, 34 znajdują zastosowanie:

 • jako dodatek do zapraw i mas murarskich oraz tynkarskich,
 • jako dodatek w mokrym torkretowaniu,
 • przy produkcji m.in.: dachówek, płytek chodnikowych, krawężników itp,
 • przy wykonywaniu stropów, ścian oporowych, wylewek betonowych,
 • przy budowie dróg, parkingów, lotnisk,
 • przy produkcji betonu komórkowego,
 • przy produkcji posadzek przemysłowych, ramp, placów fabrycznych,
 • przy budowie tuneli, nabrzeży, falochronów, zbiorników wodnych itp.

Informacje techniczne

Szerokość: od 1,5 m

Długość nawoju: 50 m

Masa powierzchniowa: 90 g/m2 ±25%