Zalety

  • Zastosowane wytłoczenia tworzą szczelinę powietrzną pomiędzy konstrukcją budynku a izolacją termiczną, która zapewnia doskonałe odprowadzenie wody i pary wodnej
  • Stanowi idealny drenaż i wentylację dla pionowych ścian fundamentowych
  • Wykorzystana technologia zapobiega nadmiernemu zawilgoceniu i tworzeniu się ciśnienia hydrostatycznego w obszarach budynku narażonych na podmakanie
  • Wytłoczenia uniemożliwiają przesuwanie się izolacji na skutek osiadania zasypywanej ziemi
  • Folia odznacza się wysoką odpornością na nacisk, rozrywanie, łamanie, ścieranie oraz dziurawienie

Zastosowanie

Folia kubełkowa znajduje zastosowanie:

  • Do przeciwwilgociowej izolacji ścian fundamentowych, często również jako ochrona bitumicznej masy uszczelniającej. Montowana pomiędzy ścianą fundamentową a gruntem tworzy idealną barierę przeciwwilgociową, zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym działaniem korzeni drzew i krzewów
  • Jako izolacja na tarasach, balkonach – zapobiega przedostawaniu się wilgoci do warstwy betonu, wyrównuje ciśnienie hydrostatyczne, stanowi warstwę drenażową odprowadzającą wodę przeciekającą z podłogi lub żwiru do rur odwadniających
  • Przy izolacji stropów budynków – może być stosowana w budynkach już istniejących i nowobudowanych. W miejscach takich zabezpiecza stropy przed wilgocią i umożliwia równomierne i gładkie wylanie betonu posadzkowego.
  • Przy zakładaniu ogrodów zielonych na dachach budynków – chroni beton przed kwaśnym odczynem próchnicy i dużą wilgotnością podłoża. Idealnie drenuje wilgoć z roślinności znajdującej się na dachu