Zalety

 • Bentomaty mają właściwości samouszczelniające
 • Ryzyko popełnienia błędów wykonawczych jest zmniejszone do minimum
 • Wysoka trwałość – naturalny surowiec gwarantuje nieograniczoną w czasie skuteczność
 • Instalacja może się odbywać praktycznie w dowolnych warunkach pogodowych, z wyjątkiem ulewnych deszczy i bardzo silnych wiatrów
 • Instalacja nie wymaga specjalistycznego sprzętu
 • Niezwykła zdolność absorpcji wody czyni go bardzo plastycznym i odpornym na przełamania i pęknięcia (jego granica płynności jest rzędu 600-800%)

Zastosowanie

 • Uszczelnianie składowisk odpadów

 • Wykonywanie uszczelnień oczyszczalni ścieków

 • Wykonywanie uszczelnień zbiorników retencyjnych

 • Uszczelnianie budowli inżynierskich, w tym hydrotechnicznych

 • Uszczelnianie wałów przeciwpowodziowych
 • Uszczelnianie torowisk drogowych i kolejowych w obszarach chronionych
 • Uszczelnianie obiektów magazynowych substancji ropopochodnych i innych

Informacje techniczne

Stosowanie folii ochronnych powinno być zgodne z warunkami technicznymi dołączonymi do produktu.

Szerokość: od 30 do 1250 mm

Gramatura kleju zależna od planowanego zastosowania