Zalety

 • Separują, odwodniają i wzmacniają grunt

 • Drenują budynki, obiekty inżynierskie i ogrody

 • Pozwalają na filtrację dachów “zielonych”

 • Zapewniają usztywnienie ścieżek w ogródkach

 • Stabilizują podbudowy parkingów i podjazdów

 • Zabezpieczają i stabilizują stawy oraz oczka wodne

 • Stabilizują wały i nasypy

Zastosowanie

 • W zbrojeniu budowli ziemnych i umocnień przeciwerozyjnych

 • Przy budowie i modernizacji wałów przeciwpowodziowych

 • W budowie składowisk odpadów do wzmacniania nasypów i stromych skarp zboczy

 • Do budowy dróg dojazdowych np. powodziowych na słabym podłożu

 • Do budowy przegród ziemnych w formie wałów chroniących przed hałasem teren przyległy do dróg

Informacje techniczne

Stosowanie folii ochronnych powinno być zgodne z warunkami technicznymi dołączonymi do produktu.

Szerokość: od 30 do 1250 mm

Gramatura kleju zależna od planowanego zastosowania