Zalety

 • Dzięki nowoczesnym metodom łączenia folii HDPE daje maksymalną gwarancję szczelności przy jednoczesnej łatwości przeprowadzania kontroli szczelności połączeń
 • Odporność na substancje chemiczne
 • Odporność na starzenie i promieniowanie UV
 • Bardzo wysokie właściwości fizyczne i wytrzymałościowe
 • Odporność mikrobiologiczna, co np. w środowisku odpadowym ma bardzo duże znaczenie

Zastosowanie

Geomembrana HDPE GEOSTAR 750 służy do wykonania przesłon wodno-gazoszczelnych oraz znajduje zastosowanie przy wykonywaniu:

 • Uszczelnienia i rekultywacji składowisk odpadów,
 • Przesłon zbiorników odcieków,
 • Rowów i zbiorników odwadniających/retencyjnych,
 • Uszczelnień w obrębie obiektów związanych z magazynowaniem i dystrybucją paliw płynnych,
 • Kanałów i cieków wodnych, wałów przeciwpowodziowych i sztucznych zbiorników wodnych,
 • Uszczelnień zbiorników na gnojownicę, zbiorników betonowych, żelbetowych i stalowych,
 • Uszczelnień placów, na których wykonywany jest recykling złomowanych pojazdów,
 • Izolacji wodochronnych elementów budowli mających kontakt z gruntem, tj. ścian oporowych, przyczółków, tuneli komunikacyjnych, itp.

Informacje techniczne

Grubość: 0,75 ±10% mm

Szerokość: 5100 ±1% mm

Masa powierzchniowa: 705 ±10% g/m2

Gęstość: ≥0,94 g/cm3

Zawartość sadzy: ≤3%

Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu wzdłuż: 25 (-3) MPa

Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu w poprzek: 23 (-3) MPa

Wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż: ≥500%

Wydłużenie względne przy zerwaniu w poprzek: ≥500%

Odporność na przebicie statyczne: 2,3 (-0,5) kN

Trwałość i odporność na utlenianie: spełnienie wymagań

Trwałość i odporność na warunki klimatyczne: spełnienie wymagań

Trwałość i odporność na korozję naprężeniową: spełnienie wymagań

Przepuszczalność wody: <10 -6  (brak przesiąkania, wyrób jest wodoszczelny) mm-2 dzień-1

Substancje niebezpieczne: nie zawiera substancji niebezpiecznych

Certyfikat ZKP: 1023-CPR-0302F

Atest higieniczny: HK/W/0271/01/2014