Zalety

  • Łatwość montażu
  • Odporność na czynniki atmosferyczne
  • Mnogość zastosowań przy projektowaniu terenów zielonych
  • Zapewnia stabilność zabezpieczonego gruntu

Zastosowanie

  • W umocnieniach rowów i kanałów
  • W umocnieniach przeciwabrazyjnych brzegów zbiorników wodnych
  • W zabezpieczeniach przeciwerozyjnych stoków w terenach erodowanych
  • Przy projektowaniu terenów zielonych

Informacje techniczne

Stosowanie folii ochronnych powinno być zgodne z warunkami technicznymi dołączonymi do produktu.

Szerokość: od 30 do 1250 mm

Gramatura kleju zależna od planowanego zastosowania