Zalety

 • Separują, odwodniają i wzmacniają grunt
 • Drenują budynki, obiekty inżynierskie i ogrody
 • Pozwalają na filtrację dachów “zielonych”
 • Zapewniają usztywnienie ścieżek w ogródkach
 • Stabilizują podbudowy parkingów i podjazdów
 • Zabezpieczają i stabilizują stawy oraz oczka wodne
 • Stabilizują wały i nasypy

Zastosowanie

 • Zabezpieczanie dróg, tarasów, parkingów, dojazdów do garaży
 • Drenaż piwnic
 • Zabezpieczanie rowów odwadniających, oczek wodnych, basenów
 • Zabezpieczanie boisk, placy zabaw, placy do jazdy konnej

Informacje techniczne

Stosowanie folii ochronnych powinno być zgodne z warunkami technicznymi dołączonymi do produktu.

Szerokość: od 30 do 1250 mm

Gramatura kleju zależna od planowanego zastosowania