Zalety

 • Nadzwyczajna rozciągliwość (do 400%) i elastyczność pozwala na pokrywanie nierówności terenu; rozciągliwość jest szczególnie ważna, kiedy ruchy ziemi lub erozja powodują zmiany kształtu podłoża

 • Przyjazność dla flory i fauny wodnej – EPDM nie wydziela żadnych związków toksycznych i szkodliwych (jak np. plastyfikatory) mogących wpłynąć na życie w oczku czy zbiorniku wodnym

 • Wysoka wytrzymałość na przebicia – w odróżnieniu od innych materiałów zapewnia wyższą hydrostatyczną wytrzymałość na przebicia korzeniami

 • Odporność na warunki atmosferyczne – całkowita odporność na promieniowanie UV i ozon

 • Odporność na działanie związków chemicznych zawartych w wodzie deszczowej i gruntowej, chlorek sodu, kwasy humusowe, bakterie i grzyby

 • Szybka, prosta instalacja i niski koszt utrzymania – nie wymaga konserwacji po zainstalowaniu

 • Łatwa i pewna możliwość naprawy ewentualnych uszkodzeń

 • Możliwość przyklejenia folii do różnych podłoży (drewno, beton, stal itp.)

Zastosowanie

 • Izolacje budynków (dachy, dachy zielone, fundamenty i piwnice, tarasy i balkony, itp.)
 • Izolacje budowli inżynierskich (zbiorniki wodne, zbiorniki retencyjne, zbiorniki p. pożarowe,)
 • Izolacje w ochronie środowiska (zbiorniki odparowujące, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje i bazy paliw, wały przeciwpowodziowe)
 • Izolacje w rolnictwie i rekreacji (stawy rybne, baseny kąpielowe, fontanny, oczka wodne itp.)

Informacje techniczne

Stosowanie folii ochronnych powinno być zgodne z warunkami technicznymi dołączonymi do produktu.

Szerokość: od 30 do 1250 mm

Gramatura kleju zależna od planowanego zastosowania